Pakutavad teenused

Projektijuhtimine ja konsultatsioon Klient pöördub enda murega meie poole, meie nõustame, koostame tegevusplaani ja kliendiga kokkuleppe saavutamisel viime asja lõpuni, kuniks hoone on seaduslik. Kinnisvara omanik seejuures ei pea tegelema edasise asjaajamisega.
Elektripaigaldiste audit ja mõõtmised Vajalik teha kasutusloa taotlemisel veendumaks elektripaigaldise ohutuses. Teostame elektripaigaldiste inspekteerimist ning nii korralise kui ka erakorralise tehnilise kontrolli teostamist.
Ehitustehniline audit Vajalik teostada kui ehitisel puuduvad ehitustehnilised dokumendid, kaetud tööde aktid või ehituspäevikud. Auditi tulemuseks on anda hinnang hoone kasutusloa kõlbulikkuse kohta ehitustehnilises osas.
Tuleohutusaudit Koostöös partnerettevõttega pakume hoone tarinditele kui üldtuleohutuse hindamiseks auditit. Samuti kuuluvad auditeerimise osasse tahkekütte kolded. Nende olukorra hinnangut nõuab Päästeamet hoone ülevaatuseks.
Mõõdistusjoonised Teostame hoone topo-geodeetilisi mõõdistusi ja hoone mõõdistusi. Anname välja hoonest uued korruseplaanid, vaated ja lõiked koos tehniliste andmetega. Vajadusel viime joonised mõõdistusprojekti tasemele.
Muudatusprojekt Mõningates olukordades on vajalik koostada tagantjärele hoone ümberehituse korral uus projekt. Olge mureta, meie teeme seda.