Elektripaigaldise audit

Elektripaigaldise audit on vajalik teostada enne hoone vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse poolt. Sõltumatu A-pädevusega ekspert annab hinnangu elektrisüsteemi toimimise ja nõuetekohasuse kohta.

Tööde käigus teostatakse elektrisüsteemile vajalikud mõõtmised ja inspekteeritakse elektripaigaldist. Audit viiakse läbi vastavalt Majandus - ja taristuministri 03.07.2015 määrusega nr 86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele"

Elektripaigaldise auditit teostab A-pädevusega ekspert.

Tagasi