Tuleohutusaudit

Tuleohutusaudit on vajalik ebaseadusliku hoone puhul, kui puudub Päästeameti kooskõlastusega ehitusprojekt. Juhul kui puudub ka dokumentatsioon tahkekütte kolletele, siis tuleohutusauditiga koostatakse ka küttekolletele ekspertiishinnang.

Tuleohutusauditi käigus kontrollitakse ehitusdokumentatsiooni selle olemasolul, hinnatakse hoone üldtuleohutust ja tulekaitsetaset, auditeeritakse hoone tuletõkkesektsioone ja kandekonstruktsioone tuleohutuse seisukohalt. Hinnatakse vajadusel kütteseadmete vastavust tuleohutusele nende olemasolul jne.

Tuleohutusaudit viiakse läbi vastavalt Tuleohutuseksperdi, tase 6, poolt.

Tagasi