Ehitise audit

Ehitustehniline ekspertiis ehk hoone audit on vajalik, kui tegemist on ebaseaduslikult ehk ilma ehitusloata ehitatud hoonega või kui hoonel on ehitusluba, aga puudub ehitusdokumentatsioon. Ehituse audit on soovitatav ka tellida, kui planeeritakse osta kinnisvara. Kontrollime hoone üle vältimaks hilisemaid ebameeldivaid üllatusi.

Ehituse auditit viime läbi vastavalt Majandus - ja tarustuminitri 24.09.2015 a. määruse nr 116 "Ehitise auditi tegemise kord" järgi. Ehitise auditi käigus kontrollime üle hoone tehnosüsteemid ja konstruktsioonid. Ehitise vastavuse ehitusloa saanud projektile. Vastavalt kliendi soovile kaasame ehitustehnilise auditi tegemisse ka täiendavalt Tuleohutusspetsialist tase 6 hindamaks hoone tuleohutust ning küttekoldeid ja elektrisüsteemide kontrollimise osas A-pädevusega eksperdi.

Ehitustehnilist ekspertiisi viib läbi riiklikult tunnistatud ekspert (rte) ehitusinsener tase 8.

Tagasi