Projektijuhtimine

Konsulteerime klienti kasutusloaks vajaliku dokumentatsiooni kokkupanemisel ja pakume välja tervikliku lahenduse aitamaks kliendil saada enda hoonele kasutusluba.

Teostame esmast hoone ülevaatust ja dokumentatsiooniga tutvumist toomaks välja esmase tegevuskava vajalike tegevuste tegemiseks enne taotluse esitamist kohalikule omavalitsusele.

Aitame kliendil koostada taotlust läbi ehitusregistri kohalikule omavalitsusele ja nõustame klienti märkuste lahendamisel.

Tagasi